ks. Feliks Miszewski  Urodził się 06 sierpnia 1934 r. we wsi Kaliska, w powiecie starogardzkim, na Kociewiu. Syn Wincentego i Heleny, z .d. Kowalewskiej. Chrzest otrzymał 12 sierpnia 1934 r., mając 6 dni [identycznie jak ks. Kozikowski], w Kościele w Piecach. Do I Komunii Świętej przystąpił w tutejszym kościele 14.10.1945 r., zaś do Bierzmowania w 1948 r. Do szkoły podstawowej chodził w latach 1945-1948 w Kaliskach. Następnie uczęszczał do Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej dla Pracujących w Starogardzie Gdańskim - lata 1948-1952. Egzamin maturalny złożył 03.06.1952 r. Potem, w sierpniu 1952 r, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 2 listopada 1958 r. otrzymał święcenia Diakonatu, zaś 18 stycznia 1959 r. otrzymał w Katedrze Pelplińskiej święcenia kapłańskie. Prymicje - czyli I Mszę św.- odprawił w miejscowości rodzinnej 25.01.59 r. 1 lutego został skierowany na wikariat do Parafii p.w. św. Józefa w Gdyni-Leszczynkach, w dekanacie gdyńskim północnym, gdzie spędził 10,5 roku. Na kolejną placówkę trafił 01.07.1970 r., do Świekatowa [dekanat świecki]. Tutaj wypełniał obowiązki wikariusza- ekonoma, następnie od 08.07.1974 r. administratora parafii, a z dniem 24 lutego 1976 r. ks. Proboszcza. 4 października 1983 r. został skierowany do pracy proboszczowskiej w Parafii p.w. Zwiastowania NMP  w Chojnicach. 22.05.1986 r. Mianowano Go Duszpasterzem Niewidomych na rejon chojnicki [dekanaty: chojnicki, bruski, czerski, kamieński, tucholski]. Od 03.06.1988 r. pełnił - przez ponad rok - funkcję Kapelana Zakładu Karnego w Chojnicach. Następnie, 01 września 1989 r. został skierowany do pracy w naszej parafii. 20.10.1990 został Wicedziekanem dekanatu bierzgłowskiego, należącego wówczas do Diecezji Chełmińskiej. Po powołaniu nowych diecezji - 25 marca 1992 r.- stał się Kapłanem Diecezji Toruńskiej. 26 sierpnia 1996 r. otrzymał godność Kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej. 2 grudnia 2001 został Dziekanem dekanatu bierzgłowskiego. Członkiem I Synodu Diecezji Toruńskiej jako dziekan - 07.06.2007 r. Członkiem Podkomisji ds. duchowieństwa - 20.06.2007 r. Od 29 sierpnia 2007 r. do 30 czerwca 2009 r. ponownie Dziekan naszego dekanatu. Zwolniony z urzędów: Proboszcza i Dziekana oraz ustanowiony Rezydentem parafii, z dniem 01.07.2009 r.     Zmarł na chorobę nowotworową, nad ranem 18 grudnia 2009 r. Pogrzeb pod przewodnictwem ks. Bpa Andrzeja Suskiego odbył się 22.12.2009 r., o godz. 11:00.     Ś.    P. * Kapituła Kolegiacka Grudziądzka 1992-2008 Grudziądz 2008 s.44 TWK R. 18:2009 nr 3-4(70-71) s.173-176