Parafia p.w. św. Stanisława Kostki
w Złejwsi Wielkiej 
                  

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

 

                                                                  www.parafiakostki.pl