Parafia p.w. św. Stanisława Kostki
w Złejwsi Wielkiej 
                  

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

      O NAS...

APDC powstało w naszej parafii 1 listopada 1999 r. przy pomocy siostry Kingi Szczurek - Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych z Sulejówka. Obecnie, za naszą wspólnotę odpowiada s. Anna Czajkowska, zaś animatorami parafialnymi są pp. Piotr i Bożena Wiśniewscy. Już 18 lat (jesteśmy pełnoletni! ;)) modlitwą, postem i jałmużną oraz radością i cierpieniem niesiemy pomoc duszom czysćcowym.
Co miesiąc ofiarowujemy specjalną Mszę św., a pół godziny wcześniej odmawiamy różaniec z rozważaniami.
W szczególny sposób modlimy się za zmarłych i konających w listopadzie (aż do pierwszej niedzieli adwentu), spotykając się w naszej świątyni. Podczas Wieczystych Adoracji czuwamy modlitewnie przez godzinę, zaś w Wielkim Poście uczestniczymy w Drogach Krzyżowych i Gorzkich Żalach odprawiając je w intencji zmarłych i konających. Rodzinom umierających służymy modlitwą i śpiewem. Zmarłych członków naszej wspólnoty żegnamy podczas Mszy żałobnych, odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku, pamiętamy w  modlitwach o rocznicach śmierci. 

Dbamy o formację. W I Piątek miesiąca spotykamy się po wieczornej Mszy św. na plebanii. Słuchamy krótkiej konferencji, Słowa Księdza Opiekuna, składamy modlitwę za tych, którzy odeszli do Domu Ojca, dzielimy się radościami i doświadczeniami, podejmujemy konkretną  intencję modlitwy oraz lekturę prasy katolickiej, zwłaszcza Kwartalnika Apostolstwa: "Do Domu Ojca".

czytaj dalej

Jak włączyć się do APDC?

Osoby, które zdecydowały się na przynależność do APDC wypełniają i osobiście podpisują tzw. kartę członkowską, a następnie przesyłają ją do Centrum APDC. (tam gdzie istnieje parafialna grupa APDC, kartę można przekazać animatorce/rowi). Potwierdzeniem przyjęcia do APDC jest „Pamiątka” z Aktem codziennego ofiarowania, którą otrzymuje każdy członek z Centrum APDC lub od animatora/ki. Kartę członkowską można także wypełnić w Internecie, wydrukować i osobiście podpisaną wysłać do Centrum APDC...

Por.: apdc.wspomozycielki.pl


Po co włączać się do wspólnoty? 

Z uwagi na to, że jesteśmy ludźmi każdy z nas nosi w sobie głęboką potrzebę przynależności do wspólnoty, ponieważ Bóg, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo jest wspólnotą Trzech Osób. Zauważmy też, że Syn Boży przyszedł na świat rodząc się we wspólnocie małżonków Maryi i Józefa, a kiedy rozpoczął nauczanie zgromadził przy sobie wspólnotę uczniów, gdy umierał stworzył wspólnotę Kościoła. W dokumentach Soboru Watykańskiego II czytamy, że Kościół to wspólnota wspólnot. Potrzebujemy więc wspólnoty, żeby realizować swoje powołanie do człowieczeństwa i do owocnego życia wiarą...

Por.: apdc.wspomozycielki.plDarmowe liczniki odwiedzin

 Co daje przynależność?

Pozwala otworzyć się na duchowe dobra związane z charyzmatem wspomagania zmarłych, a więc na wdzięczność płynącą od Boga, Najświętszej Maryi Panny, wdzięczność Sióstr Wspomożycielek i dusz czyśćcowych oraz na modlitwy członków Apostolstwa.

Wspomaganie zmarłych „jest najłatwiejsze - twierdził bł. Honorat Koźmiński - bo prawie nic nas nie kosztuje, każdą bowiem rzecz najmniejszą nawet i z obowiązku spełnioną, za te dusze ofiarować możemy z wielkim ich pożytkiem”. Trudno się z tym nie zgodzić. Obiektywnie niewielki wysiłek, jaki podejmujemy ze swojej strony, by ulżyć w cierpieniu duszom czyśćcowym wraca do nas pomnożony miłosierną miłością i wdzięcznością z Serca samego Boga i Najświętszej Maryi Panny...

Por.: apdc.wspomozycielki.pl

                                                                  www.parafiakostki.pl