Regulamin służby ministranckiej 	1.	Ministrant ma obowiązek służby w wyznaczonym dniu oraz w każdą niedzielę, uroczystośc, święto, I Piątek Miesiąca - tak w roku szkolnym, jak i w wakacje (jeśli nie wyjechał) 	2.	Kiedy z różnych powodów wypadnie z grafiku Msza święta lub ministrant z ważnego powodu nie może przyjść na swoją służbę, należy wybrać inny dzień tygodnia. 	3.	Nieusprawiedliwioną nieobecność należy “odsłużyć” w inny dzień. 	4.	Udział we Mszy św. sobotniej nie zwalnia ze służby w niedzielę. 	5.	Obecność na zbiórkach jest obowiązkowa. Obecności poza wyznaczoną służbą są premiowane. 	6.	Nieobecność na służbie usprawiedliwiają rodzice pisemnie lub telefonicznie u ks. Proboszcza 	7.	Rezygnację ministranta ze służby zgłaszają jego rodzice u ks. Proboszcza. patroni modlitwy dyżury regulamin punkty galeria ogłoszenia linki Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie !