1. Otylia Hubner 2. Maria Jaworska 3. Elżbieta Usztwand 4. Teresa Kiełtyka 5. Eugeniusz Marek 6. Gabriela Marek 7. Łucja Ciemny 8. Celina Janik 9. Janina Karmińska 10. Wiesława Kędzierska
modli się od dnia Zwiastowania NMP: 25.03.2012 r., w intencji ks.Wojciecha Murawskiego oraz o.Mieczysława Sołowieja
2