1550 -1568 W 1605 r. papież Paweł V zezwolił na zawieszenie obrazu  Stanisława w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.  Papież Klemens XI wydał dekret kanonizacyjny, a samego aktu  kanonizacji w 1726 r. dokonał jego następca Benedykt XIII. 200 lat  później w 1926 r. sprowadzono do Polski część relikwii Świętego.  W uroczystościach wziął udział sam prezydent państwa Ignacy  Mościcki. Relikwia głowy św. Stanisława znajduje się w nowicjacie jezuitów w Gorhein. Ciało spoczywa w kościele św. Andrzeja na  Kwirynale w Rzymie w jego ołtarzu po lewej stronie. Wielu  polskich pielgrzymów po złożeniu hołdu Namiestnikowi  Chrystusa udaje się do tego kościoła, by pokłonić się szczątkom  polskiego świętego.  Św. Stanisławowi przypisuje naród polski zwycięstwo odniesione  nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu 10 X o. Oborski  jezuita widział św. Stanisława Kostkę w obłokach, jak błagał Matkę  Bożą o zwycięstwo nad Turkami. Przed cudownym obrazem św.  Stanisława w katedrze lubelskiej modlił się król Jan II Kazimierz,  przypisując jego orędownictwu zwycięstwo odniesione pod  Beresteczkiem w 1651 roku. Do grobu i celi św. Stanisława  pielgrzymował 13.11.1962 r. papież Jan XXIII. Również w tym  miejscu wielokrotnie modlił się kard. Karol Wojtyła, a później -  13.11.1988 r. papież Jan Paweł II.   Patron naszej parafii...                            str. 4 dzieciństwo droga do zakonu choroba kult