Patron naszej parafii-Święty Stanisław Kostka 1550 -1568    Doroczną pamiątkę św. Stanisława obchodził Kościół  w Polsce 13 listopada. W roku 1974 wspomnienie św. Stanisława,  patrona dzieci i młodzieży, przeniesiono na 18 września, by na  progu nowego roku szkolnego uprosić dla nich  błogosławieństwo. Stanisław Kostka herbu Dąbrowa urodził się  1550 r. w Rostkowie k. Płocka jako syn kasztelana  zakroczymskiego. Miał trzech braci i dwie siostry. Rodzice  wychowywali swoje dzieci w dyscyplinie, uczyli pobożności,  uczciwości i skromności. Do 14 roku życia Stanisław pobierał  nauki w domu rodzinnym. Na dalszą naukę został wysłany wraz  z bratem Pawłem do Wiednia. Początkowo nauka młodzieńców  szła trudno, ale pod koniec trzeciego roku należał do najlepszych  uczniów. Władał płynnie językiem ojczystym, niemieckim,  łacińskim i trochę greckim. Trzy lata pobytu w Wiedniu - to okres  rozbudzonego życia wewnętrznego w życiu Stanisława, który  znał wówczas tylko trzy drogi: do kolegium, kościoła i domu.  Wolny czas spędzał na modlitwie, lekturze oraz zadawaniu sobie  pokuty łącznie z biczowaniem się. Taki tryb życia nie podobał się  bratu, wychowawcy i kolegom. Uważali to za rzecz niemoralną,  a nawet niebezpieczną dla zdrowia. Dlatego w dobrej wierze  usiłowali słowem a nawet biciem wyleczyć go i skierować na  drogę normalnego postępowania. Intensywne życie wewnętrzne,  nauka i praktyki tak osłabiły młody organizm chłopca, że ciężko  zachorował.  dzieciństwo droga do zakonu choroba kult