Skutki działań wojennych   W latach 1939 - 1945 budynek kościelny nie został  zniszczony; za to skutecznie ograbiony z wyposażenia  litirgicznego... Po nadejściu upragnionej wolności,  zrodziła się nadzieja katolików na przejęcie dóbr  kościelnych. Niestety, na tę chwilę czekać musieli  jeszcze 3 lata .  Filia Parafii Rzymskokatolickiej w Czarnowie W 1948 r. mieszkańcy okolic Złejwsi Wielkiej zostali  włączeni do wspólnoty Parafii p.w. św. Marcina  w Czarnowie, zaś poewangelicki kościół uczyniono jej filią.  1. Powroty Polaków, odpływ ewangelików W 1920 r. Zławieś Wielka znalazła się w granicach państwa  polskiego. Z tego względu ludność niemiecka zmuszona była emigrować. Powoli zaczęli napływać polscy reemigranci z  USA i kupować poniemieckie gospodarstwa. © www.parafiakostki.pl 01 lutego 2011 Katolicka Parafia p.w. św. Stanisława Kostki 17 czerwca 1974 r. dekretem biskupim erygowano  odrębną parafię, której początkowo wikariuszem-  ekspozytem [od 1 lipca 1972 r.], a następnie  proboszczem został ś.p. ks. Jan Kozikowski. Po 17  latach wytężonej pracy w tworzeniu nowych struktur,  jego obowiązki przejął ś.p. ks. Feliks Miszewski [1989-2009], zaś  1 lipca 2009 r. ks. Wojciech Murawski - obecny proboszcz parafii.